Privacy- en cookieverklaring Gonect

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 28 juni 2021.

 Jouw privacy is voor Gonect Online Marketing (hierna: Gonect) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat dit betekent, lees je hieronder in onze privacy- en cookieverklaring.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat wij bij Gonect doen met informatie die wij over jou te weten komen. Door onze website www.gonect.nl te bezoeken, of gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Het leveren van onze diensten

Als organisatie kun je gebruik maken van onze diensten, te weten het adviseren en ondersteunen aangaande online marketing.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • (Bedrijfs)naam
 • Adres bedrijf
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Naam en functie van de contactpersoon
 • Factuurgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Logingegevens te gebruiken platforms (bijv. sociale media, Google diensten)
 • IP-adres
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer
 • Handtekening

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot maximaal één jaar na afloop van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Nieuwsbrief

Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij je periodiek per e-mail over informatie, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van online marketing en blijf je op de hoogte van diensten en updates van Gonect.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres

Jouw e-mailadres en naam worden alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Wij vragen je, bij de inschrijving voor de nieuwsbrief om jouw naam, zodat wij onze nieuwsbrieven persoonlijker kunnen maken. Je kunt je op ieder moment afmelden. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Op het moment dat je je afmeldt, behouden wij jouw gegevens wel nog in onze blokkeerlijst, zodat je daarna geen mailingen van Gonect meer zult ontvangen. Dit is een standaard feature van onze maildienstverlener ActiveCampaign.

Als klant van Gonect word je automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Je ontvangt dan nieuwsbrieven met informatie over soortgelijke eigen producten en diensten. In dat geval verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk ons belang om jou gelijksoortige producten en diensten aan te bieden. Wij bewaren jouw gegevens, totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief of totdat de klantrelatie eindigt. Mocht je de nieuwbrief niet willen ontvangen, dan kun je hiertegen op ieder moment bezwaar maken door contact met ons op te nemen via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring of je af te melden voor de nieuwsbrief via de link onderaan iedere nieuwsbrief.

Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met je sollicitatie

Ook een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit doen wij op basis van het gerechtvaardigd belang. Dit is namelijk noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft.

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer wij jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier.

Contact

Je kan op verschillende manieren contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch, maar ook via het contactformulier, via Whatsapp of via de mail. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en/of achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Dit doen wij om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Wij maken gebruik van Whatsapp wat wordt aangeboden door Facebook. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze dienst met de gegevens doen die zij verkrijgen door jouw gebruik hiervan. Lees dus altijd ook hun privacyverklaring. Meer informatie over de gegevensverwerking middels Whatsapp kun je vinden in de privacyverklaring van Facebook.

reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van Google.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Onze hostingpartij

Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Een aantal van deze partijen is gevestigd in de Verenigde Staten. We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 (Schrems II zaak). We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en houden het laatste nieuws met betrekking tot het Privacy Shield goed in de gaten. Als er een passende oplossing gevonden is, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op je social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gonect neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@gonect.nl.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om je toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van je verwerken.

Bij het indienen van het verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren.  Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is ingediend en wij je persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen aanbrengen in jouw gegevens.

Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen. Je kunt je verzoek sturen naar info@gonect.nl.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij streven ernaar om deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. De informatie op deze website kan zonder een voorafgaande waarschuwing gewijzigd of verwijderd worden. Gonect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud van de website.

Je bent zelf verantwoordelijkheid voor de keuze van het gebruik van deze website. Eveneens ben je verantwoordelijk wanneer je gebruik maakt van de informatie die je op Gonect.nl vindt.

Wijzigingen in het privacybeleid

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Gonect behoudt zich het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan jou door te geven.

Vragen of een klacht indienen

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacy- en cookieverklaring kun je contact opnemen met:

Gonect Online Marketing
Witvrouwenbergweg 8D
5711 CN Someren

Tel. 085 401 3593
E-mail: info@gonect.nl

Je kunt ook altijd contact opnemen via: https://www.gonect.nl/contact/

KvK-nummer: 89027205